0-7422-5498, 09-5440-6060 [email protected] เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.30 น.

ปัจจัยที่ส่งผลให้สุนัขท้องเสีย

อาการสุนัขท้องเสียเป็นความผิดปกติที่ผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะตกใจเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง

   อาการสุนัขท้องเสีย  เป็นความผิดปกติที่ผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะตกใจเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร ทำไมสุนัขของเราจึงท้องเสียกันแน่นะ ?

 

  อาการสุนัขท้องเสีย คือ ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดความผิดปกติในการถ่ายอุจจาระ จะมีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำที่บ่อยขึ้น อาจจะมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน สุนัขท้องเสียเกิดจากลำไส้จะมีการเคลื่อนไหวหรือบีบตัวมากขึ้น ทำให้ลำไส้มีการดูดซึมอาหารและน้ำน้อยลง ปริมาณน้ำในลำไส้จึงมีมาก นั่นจึงเป็นที่มาของการถ่ายเหลว ในสุนัขท้องเสีย ผู้เลี้ยงจะสังเกตเห็นว่าสุนัขอาจจะมีอาการท้องอืด ปวดท้อง และอ่อนเพลียร่วมด้วยเมื่อมีการถ่ายบ่อยครั้งขึ้น สิ่งที่ปนมากับอุจจาระ อาจเป็นมูก เลือดสด หรือเลือดที่ผ่านการย่อยแล้วซึ่งสีจะออกน้ำตาลเข้มจนถึงดำก็ได้ ขึ้นกับสาเหตุและตำแหน่งของรอยโรค

  ส่วนสาเหตุที่ทำให้สุนัขท้องเสีย นั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ช่วงอายุของสุนัข , การทำวัคซีน , อาหารที่มีความมัน หรือมีกากเมล็ดมาก และอาหารที่ไม่สะอาด , พาราสิตต่าง ๆ , เชื้อแบคทีเรีย , เชื้อไวรัส (เช่น พาโว) , ความสะอาดของที่อยู่อาศัยและความเครียด ฯลฯ

 สำหรับสุนัขท้องเสีย นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สุนัขท้องเสียแบบเฉียบพลันและสุนัขท้องเสียแบบเรื้อรัง (คือการที่สุนัขท้องเสียนานกว่า 3 สัปดาห์ )  โดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องเสียจากอาหารค่อนข้างมากโดยเฉพาะสุนัขที่ผู้เลี้ยงให้กินอาหารคน สำหรับกรณีท้องเสียจากอาหารนี้จัดเป็นแบบเฉียบพลัน ซึ่่งเกิดขึ้นเร็วและเป็นไม่นาน สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อ จากสารพิษ จากอาหารหรือยาที่กินเข้าไป

   นอกจากนี้แล้ว อากาศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจมีผลให้สุนัขท้องเสียได้ อย่างเช่นในช่วงหน้าร้อน อากาศที่ร้อนยังทำให้สุนัขบางตัวกินอาหารลดลง แต่จะกินน้ำมากขึ้นแทน ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุจจาระเหลวมากกว่าที่ควร

หากสุนัขท้องเสียสิ่งที่ผู้เลี้ยงควรปฏิบัติก็คือ ให้งดอาหารชั่วคราวประมาณ 6-12 ชั่วโมงก่อน เพื่อลดการทำงานของลำไส้ลง ให้สุนัขกินน้ำโดยอาจเสริมเกลือแร่ซองหรือน้ำหวานป้อนให้กินเพื่อชดเชยแร่ธาตุที่สูญเสียไปจากการท้องเสียได้ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง ต้องพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีนะคะ

sadad<img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/1ae042a2b88f4a00178f3ce8fb2b7c9d?s=80&d=admin&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/1ae042a2b88f4a00178f3ce8fb2b7c9d?s=160&d=admin&r=g 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' />
admin

Leave a comment

X